Voor de sfeer in en om uw woning!

Algemene voorwaarden

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene Consumentenvoorwaarden voor het Tuincentrum van toepassing zoals deze met de Consumentenbond zijn overeengekomen. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Utrecht onder nummer: 325/2009 en tevens op www.voorwaarden.net